Top definition
Ali er en forbanna kuksuger
Ali e en forbanna kuksuger
Ali is an fuckin dicksucker
by Chicco Sharma December 21, 2008
Get the mug
Get a kuksuger mug for your mate Zora.