Top definition
Valkatos... kurie keliavo ir keliauja. Dar keli egzemplioriai sutinkami Vilniaus pasoneje.
Varom pas romus tableciu pirkti. Cigonas - delfi romas. Paksas ir delfi paksas.
by arsas September 24, 2008
Get the mug
Get a cigonas - delfi romas mug for your guy Manafort.
buy the domain for your foodie vlog