Top definition
A Hindi word,roughly denoting the female genitalia.Very Coarse.
by Bingo November 04, 2003
Get the mug
Get a chut mug for your papa Paul.
2
chut do kanchan janghao ke beech basi wo pawitra sthal ka naam he jaha hamare shri shri landeshwar maharaj apne do shishyo ke saath dupki lagate he aur bad me thookh kar chale jaate he
chut ke dhakkan ho yaar tum
by bhopali biotech guy October 18, 2003
Get the mug
Get a chut mug for your bunkmate Jerry.
3
joke: Girl wentr to repair umbrella
Man: upar ka kapda nikalna padega, neeche rod dalna padega
girl: kuch bhi karo per paani ander nahi girna chahiye
Basic tis this ye wo jagah hai jahan poori shanti milti hai.
by deewana C ka November 04, 2003
Get the mug
Get a chut mug for your Uncle Abdul.
4
ari chut tujhe itna chodu

tujhe jarh buniyad se khudu

are o laure nadan tune dekha nahi

chut ka maidan
laure aur chut ki jung
by chut ka khilari January 10, 2004
Get the mug
Get a chut mug for your sister-in-law Julia.
5
slang for vagina or even woman.
Sab sale ek chut key deewane ho rahe (transation: everyone is going nuts about the same woman)
by Raju Hyderabadi July 28, 2003
Get the mug
Get a Chut mug for your coworker Larisa.
6
chuck charan or kar chut nayray
pick up your body n bring your pussy mearer to me
by rajaghor May 24, 2004
Get the mug
Get a chut mug for your Facebook friend Riley.
7
vo pawan sthal jahan lund vishram leti hai
Saap ya chut ya gaand..jahan dekho.. maar do...
by Chut Ka Pujari October 14, 2003
Get the mug
Get a chut mug for your buddy Abdul.