Top definition
Slang phrase for pulling someones leg
"YO dawg, i just met 50, yo"
"Fa Sho bro"
"Nah, homie i be toyin wit ya cuff"
"Awwwww, dawg, good one"
by S-n-C Diddy February 18, 2004
Get the mug
Get a Toyin wit ya cuff mug for your dog Larisa.