Top definition
Betekend ontwerp dat niet van te voren bedacht is maar tijdens een langdurig denkproces is ontwikkeld
Wat een mooie templato is dat
by Templato.nl July 30, 2015
Get the mug
Get a Templato mug for your guy Yasemin.
buy the domain for your recipe vlog