Top definition
Jihad i skidbacken
Alfons: abdulh, kolla bakom dig!
Sen blir man påkörd av "skihaden" och flyger in i skogen och blir bortglömd
by DinKlubb December 02, 2015
Get the mug
Get a Skihad mug for your dad Abdul.