Top definition
Lille kløft på hagespissen. Enkelte vandskabninger har to kløfte, hvilket betegnes dobbeltdusen.

En på singadusen refererer altså til et slag til hagen på en mand med én kløft.
Fik du ikke en lussing i går? Nej jeg fik en på singadusen!
by sldfjldkjf March 29, 2010
Get the mug
Get a Singadus mug for your dog Vivek.