Top definition
Det hår som växer emellan skinkorna på män, kvinnor har också rövskägg men inte lika extremt som men. I rövskägget fastnar även konkelbären
via giphy
by lillmonster November 09, 2016
Get the mug
Get a Rövskägg mug for your coworker Julia.