Top definition
Alfie Deyes Older Sister
Sean Eiliot OConnor Boyfriend

She Has a blog www.poppydeyes.com
Poppy Deyes is Alfie Deyes older Sister
by Joe Sugg XOXO May 29, 2018
Get the mug
Get a Poppy Deyes mug for your dog Rihanna.