Top definition
Din hija ewfemiżmu tal-espressjoni vulgari "f'għoxx ommok". Din l-espressjoni tiġi bżonnjuża għax turi xi trid tgħid, billi ma tużax kliem oxxen, imma tuża l-istat kostrutt billi tgħid il-moxt (pettne/comb) ta' ommok.

"Moxt ommok" tista' tintuża f'kull pronom mehmuż, skont il-kuntest.

Jistgħu jintużaw nomi differenti minflok moxt, eż: broxk, jew xatt. Broxk ommok, xatt ommok.
A: Ibgħatli l-esej tal-Malti
B: Moxt ommok nibgħatlek, agħmilha int jekk trid

A: Taf li qas daħħalni għax dħalt għaxar minuti tard? Moxt ommu!
by in-nomjagħmelnomnom March 23, 2011
Get the mug
Get a Moxt ommok mug for your buddy Manafort.