Top definition
expresovní dějové jméno,utvořeno ze slova legrace přípomnou -nda, vulgární,->zábava,sranda
by NiggerFromDaÚd June 14, 2014
Get the mug
Get a Legranda mug for your buddy Abdul.