Top definition
Laurent Esman, a.k.a. de leeskoning, is de koning van lezen. Hij had zwart-geel in het lagere onderwijs, en kan met andere woorden pokke bon lezen.
"Gast ik had zwart-geel, ik kan echt pokke bon leze" ~De Leeskoning
by Arnebeyers June 28, 2011
Get the mug
Get a Leeskoning mug for your mate Vivek.