Top definition
Pasisveikinimas kai neturi ką rašyti draugui per messenger.
tu?
Nk
by Žodynas June 10, 2018
Get the mug
Get a Ką tu? mug for your brother-in-law Manley.
buy the domain for your recipe site