Top definition
Kouření heroinu z malobalu nebo plechu
Stříkačky jsou moc nebezpečný já jdu radši hulit plech
by Zderda October 02, 2016
Get the mug
Get a Hulit plech mug for your bunkmate Georges.