Top definition
Bjørn: Hej, hva så piger, jeg hedder Bjørn Bo Nielsen, og er rigtig klam.

Pige 1: Gå væk kæmpe luder

Pige 2: Add det er ham kæmpe luderen, der hele tiden sover!!

Pige 3: Ja han er godt nok ulækker og beskidt!

Pige 2: Føj!

Pige 5: Hvor er pige 4?
by silwerproductions July 30, 2011
Get the mug
Get a Bjørn Bo Nielsen mug for your guy Georges.