Top definition
At sugerdt på et par testikler, indtil de kommer helt ned i halsen.
Bab løg:

"Var Sofie go'?"

"Totalt bro, hun babbede mine løg helt ned i mavesækken"
by Apetshiet69 October 16, 2015
Get the mug
Get a Bab løg mug for your coworker Riley.
Aug 8 Word of the Day
A method of guessing on a multiple choice test that involves looking at the position of the second hand. If the hand is between 12 and 3 the guess is A. If the hand is between 3 and 6 the guess is B. Between 6 and 9 guess C. Between 9 and 12 guess D.
I passed my test! Thanks to the Clock Method
by ET4444 November 12, 2007
Get the mug
Get a Clock Method mug for your cousin Callisto.

Activity