Top definition
جلاد مصري في السجن الحربي من سنة ٥٤-٦٧، و واحد من الظباط الاحرار، اطلق عليه العسكري الاسود بسبب غموض سيرته، و حجات كتير مش معروفة عنه، الناصريين بيعتبره من أبطال الظل بينما التيار العام بيعتبره عكس كدة خالص
أبعد عن السجن الحربي يا بدران، دي مملكة حمزة بسيوني

_عبدالناصر_
by ◕_~ March 30, 2017
Get the mug
Get a حمزة بسيوني mug for your mate Sarah.