Top definition
Студеното запознанство изразява действието, което извършваме, когато спираме или отиваме при съвсем непозната жена, запознаваме се с нея (в бара, на улицата, в магазина, на спирката и т.н.) и започваме разговор. При студеното запознанство ние нямаме никаква връзка с тази жена (като общи приятели или друг социален кръг). Счита се за един от най-трудните подходи, който се практикува от много малък на брой мъже.
Днес на улицата имах студено запознанство с едно чаровно момиче.
by Toshihiro Tanaka July 28, 2015
Get the mug
Get a студено запознанство mug for your bunkmate Sarah.