Top definition
Остров на прокажените.
Места, където през средновековието са поставяни под карантина болни от проказа.
"Федоренко не отричаше, че е бил в лепрозориум и че прокажените, забравени от всички, успели да избягат."
by анджинсан September 21, 2015
Get the mug
Get a лепрозориум mug for your cat Manafort.