Top definition
Висше религиозно лице в
Българския Саракт.
Първият от Великите.
Инженерът на Саракта.
Ученията не трябва да се приемат освен, ако те не преминат през нашия житейски опит и се оценят от мъдрите хора.

Бидал от рода Чакарар
(Сидхарта Гаутама-Буда)
132 Сирхат Саракта
by Iisan&timen June 14, 2016
Get the mug
Get a Сирхат mug for your papa Abdul.