Top definition
Uzata minn għalliem tal-mużika u drama meta iddejjaqlu ras żobbu
"Uwejja foxx alla"
"Ħamsin 'push-ups' liba!"
by allostja97 July 20, 2018
Get the mug
Get a Ħamsin 'push-ups' liba mug for your dad Paul.