Top definition
Når du er øm efter en nat ude.
Du har ikke tømmermænd, men kun ømmermænd.
Det er ikke så slemt som tømmermænd.
Har ømmermænd dagen derpå.
by Harryols March 18, 2018
Get the mug
Get a ømmermænd mug for your friend Georges.