4 definitions by sugar daddyyyy

4
aaa a aaa a don belive itt JEROME U ARE A DIRTY LIAR
JEROME Y U BLACK ARE U ANCESTORS NIGERIAN AH
by sugar daddyyyy December 16, 2019
Get the mug
Get a black mug for your buddy Zora.