1 definition by JossyDoggyDiggz

Top Definition
TFB4U = Too Fuckin' Bad For You...when using text or IM
If you don't like it, TFB4U
by JossyDoggyDiggz December 05, 2008
Mug icon
Buy a TFB4U mug!