1 definition by F al ya'll whyte fo'ks

Top Definition
1.2pac wannabee.
2.Wunnna 3 rappaz dat ack lyk dey 2pac.(Ja Rule, Tha Realest, Blac Haze(alldo dey menee mo')- He got sum hot tracks do
Exampl song-I'mma die a husttla, I remember momma, World Fulla Killaz
by F al ya'll whyte fo'ks August 12, 2003

Mug icon
Buy a Blac Haze mug!