look up any word, like plopping:
 
1.
dronken, bezopen etc.
Zo jij was toeter vanacht!
by Luna88 October 21, 2013