look up any word, like blumpkin:
 
1.
lång men rostig + kludder
Nr 4 till Mölndal
by Fredrik Larsson January 18, 2004