look up any word, like rimming:
 
1.
Swedish word.

To touch something with your pussy with the goal to humiliate someone/something.

Male equivalent: olla

Att röra något med sin fitta för att förnedra någon/något.

Kvinnlig motsvarighet till att olla.
I sniglade his toothbrush since he would go shopping with me.

Jag sniglade hans tandborste för att han inte ville shoppa med mig.
by Anon3421 May 07, 2009