look up any word, like ratchet:
 
1.
weed,grass po polsku
siema stary, masz dla mnie jakiœ siuwax ?
by kixton January 02, 2005