look up any word, like muddin:
 
1.
-a person who is crazy, insane, irational, jackass

-someone who does actions not appropriate as/for a human being, or illegal
Huwag mo lapitan iyan, sira ulo niyan, binubugbog niya mga kamag-anak niya ng walang dahilan.

Nakulong na yang mama na iyan dahil sira ang ulo, lahat ng droga sa subukan na kaya hindi niya kinaya.
by marson ardere May 02, 2009

Words related to sira ulo

baliw katok adik inutil may sayad sira ulo