look up any word, like columbusing:
 
1.
En person som sitter oppe hele natten og masturberer til bilder av regjeringsmedlemmer når han eller hun ikke besøker sinnsyk.tk
"Å nei! Der kommer en sinnsyk.tk'er! Dukk"
by bob December 15, 2003