Top Definition
wyjatkowo dobra liczba
jest 7 grzechow glownych
7 plag
7 cali ma singiel
www.siodemki.com
i siodme traki na najlepsze
1) o fak ale dobry ten siodmy numer
2) kupie pare siodemek na siodemki.com
by lucek February 01, 2004
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×