look up any word, like smh:
 
1.
Tagalog (slang) meaning 'Security Guard'.
Ang sungit ng sekyu kanina, hindi ako pinapasok ng school kasi wala akong ID!
by aprldynh April 25, 2005