look up any word, like thot:
 
1.
Tagalog for unattractive, or ugly
Hoy! Ate, look! Cutie cute cute lalaki diba?
Ay jusko! Hindi na! Ang pangit mo!
by Rawkxr0lJesxCore July 19, 2006
121 25