Top definition
a boyfriend or girlfriend or luv interest
hey mugb, ur ma one and onli i luv u
by gavard restophtinny December 11, 2004
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush