look up any word, like blumpkin:
 
1.
pampadagdag pag kulang!
si jensen? kulang tyo e....
by yuseff February 18, 2004