look up any word, like pussy:
 
1.
LOVES THE WEEEEEENUHHHHHHH WAAAYYYNUHHHHH I YIKE DUH WEEENAH wee I WAN SEY YOW WENUH GO OGN STICK MY WENUH IN TEH BLENDORZ
kid 1- hey man whats up
jrcr- WEEENUHH I YIKE CAKE AND WEENUH
kid 1- fuckin loser go drown yourself
by ryan January 23, 2005