Top Definition
Pejoratywnie o gimnazjum. Gimbaza jest pełna gimbusów, czyli gimnazjalistów, którzy myślą, że są fajni i zabawni, a niestety grubo się mylą. Znani ze swojej aktywności w internetach na stronach tj. kwejk.
"Nie wchodzę już na kwejka, bo tam opanowała go gimbaza"

"- Pierdolę, nie idę jutro na pierwszą lekcję. Najwyżej schowam się przed starą w piwnicy.
- Stary, jesteś gimbusę z gimbazy."
by wiadomix October 22, 2013
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×