look up any word, like timebomb:
 
1.
birini olmadık bir şey veya hayalî bilgilerle coşturmak, ileri sürmek.
Antrenör, futbolcuları gaza getirmek için elinden geleni yapmıştı.
by Bravesailor October 21, 2013