look up any word, like mexican microwave:
 
1.
Att låsa in en eller flera personer i källaren för att sedan ha samlag med den eller dessa.
Simon fritzlade sin dotter. Nu avtjänar han ett tioårigt fängelsestraff för incest.
by Krutmeyer January 03, 2014
1 0