look up any word, like ac slatering:
 
1.
Norwegian. Short for "Eller noe sånt."
Gå og hent deg en øl elns
by zacon January 01, 2004