Top Definition
Strasznie zhardowany dude ktory ma za duzo czasu, za krotkie spodnie oraz manie wladzy na kanale #hormon .
01:03 <Einer> moze troche mnie ponioslo
01:03 <Einer> ale takie kryzysy
01:03 <Einer> sa oczyszczajace
by Greek whore April 28, 2005
1 Word related to einer
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×