Top Definition
Strasznie zhardowany dude ktory ma za duzo czasu, za krotkie spodnie oraz manie wladzy na kanale #hormon .
01:03 <Einer> moze troche mnie ponioslo
01:03 <Einer> ale takie kryzysy
01:03 <Einer> sa oczyszczajace
by Greek whore April 28, 2005
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×