look up any word, like the eiffel tower:
 
1.
"Good" in Polish
Sometimes "OK"
Dobrze, ze tu jestes.
It's good that you are here.

Czuje sie dobrze.
I feel good.

On bardzo dobrze mowi po polsku.
He speaks Polish very well.

Ja to zrobie, dobrze?
I'll do it, ok?
by kibtbkgiu October 18, 2006

Words related to dobrze

bene dobra fine ok