look up any word, like bukkake:
 
1.
da lo iz da hardest part in p-w0rld. only all yall yay area studz an' maz know what im talkin bout, yadada
yo mayne, i waz juz walkin thru da lo 2day mindin mah own buziness, an' i got shot @ atleaz 3 timez

damn r u'z a fuckin cracka?! u don juz walk thru da lo mayne, dem rezidentz aint gangstaz u wanna mess wit
by yo gurl kween luv July 22, 2006

Words related to da lo

da l0 p-w0rld p-world the l0 the lo