Top Definition
Cipka tshipka is a diminutive form of cipa. In Polish cipka means:
- pussy (vagina)
- girl (usulally sexy but stupid)
Lick my wet cipka, please...
You' re nice cipka ;)
by KRuH April 14, 2006
Zenski narzad plciowy, brzydkie okreslenie otworu lonowego, okresla zwykle to co okresla, nie uzywana w jezyku literackim, ani wyzszym mowionym, pojawia sie czesto w rozmowie dwojga hamow, ktorzy nie umieja uzyc innego slowa poniewaz posiada za duzo sylab...:)
Moja cipka jest mokra.
Boli mnie cipka.
by Barabasz June 04, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×