look up any word, like full-donald:
 
1.
buhok sa puwet. tanging mga kalalakihan laman ang meron nito.. pag sumabit ang tae sa buhok, yun ang BURNEK!
..(very seductive)