look up any word, like hipster:
 
1.
SOSA oftewel Cocaine wat je in je neus pompt.
Ik nif boetie.

Heb je nog wat Boetie?

Ik ga Boetie halen.
by Jelle A. May 05, 2005

Words related to boetie

boet boet-a-loet bro brother chom homie