look up any word, like ratchet:
 
1.
Tagalog term for ballpen.
Ex: Naubusan ng tinta yung bilolat ko eh, pahiram naman.
by Warrentao1 November 03, 2007

Words related to bilolat

ballpen ink panulat sulat tinta