look up any word, like blumpkin:
 
1.
to give or do a handjob. wank off, jerk off. magjakul, mangjakul. magsalsal, salsalin. Origin- gay lingo of the Philippines.
Neng gusto ko maghanap ng mababayangga ngayon, may kilala ka ba?
by Kiene February 05, 2007

Words related to bayangga

handjob jakol jerk-off salsal salsala