look up any word, like the eiffel tower:
 
1.
ang pag romansa sa babae mula ulo hanggang paa and pabalik.
mahal maligo ka na at papatikman kita ng ARARONG mag bubukid
by kantutero September 09, 2003